Základní dokumenty Společenství

V této složce naleznete k prohlédnutí základní dokumenty Společenství a některé další dokumenty či informace. Originály všech podepsaných dokumentů jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Společenství.

Stanovy Společenství

Stanovy upravené dle NOZ byly schváleny členy Společenství na Shromáždění dne 3.11.2015.
Změna stanov k 1.6.2020 byla schválena Rozhodnutím vlastníků mimo Shromáždění vlastníků.

Pravidla pro zadávání investic a upomínání dlužníků

Prohlášení vlastníka budovy

Domovní řád

Domovní řád byl schválen na prvním Shromáždění dne 23.5.2007 a tímto dnem nabyl účinnosti. Doplnění Domovního řádu o bod d) čl.5 bylo schváleno na Shromáždění dne 29. 4. 2010 a tímto dnem nabylo doplnění účinnosti.

Průkaz energetické náročnosti domu (PENB)

Zápisy ze schůze Výboru a Kontrolorů

2023

Zápis č. 01-2023  Zápis č. 02-2023  Zápis č. 03-2023

2022

Zápis č. 01-2022 Zápis č. 02-2022 Zápis č. 03-2022 Zápis č. 04-2022

2021

Zápis č. 01-2021 Zápis č. 02-2021 Zápis č. 03-2021 Zápis č.04-2021

2020

Zapis č.1 2020      Zapis č. 2 2020    Zapis č.3 2020    Zapis č.4 2020

2019

Zapis č.7a 8-2019   Zapis č. 6-2019    Zapis-č.5-2019_2  Zapis-č.4-2019  Zapis-č.3-2019    Zapis-č.2-2019    Zapis_č.1-_2019

2018

Zapisc-8-2018  Zapisc-7-2018  Zapisc-6-2018  Zapisc-5-2018  Zapisc-4-2018   Zapis-3-2018  Zapis-2-2018  Zapis 1-2018 

2017

Zapisc-5-2017 4-2017   Zapisc-2-3-2017  Zapis č.1-2017  

2016 

Zapis č.5-2016  Zapis č.4-2016   Zapis č.3-2016    Zapis č.1 a 2-2016 

2015 

Zapis č.5a6-2015_   Zapis č.4-2015   FO-2014   Zapis 03-2015      Zapis 02   Zapis 01-2015   

2014

Zapis 01-2014_ Zapis-02-2014   Zapis-03-2014  Zapis-04-2014  Zapis-5-2014 Zapis 06-2014

2013 

Zápis 01-2013   Zápis 02-2013  Zapis-c-3-2013   Zapis-c-4-2013   Zapis-c-5-2013

2012

Zápis 01-2012  Zápis 02-2012  Zápis 03-2012  Zápis 04-2012  Zápis 05-2012 
Zápis 06-2012  Zápis 07-2012  Zápis 08-2012  Zápis 09-2012  Zápis 10-2012

2011

Zápis-01-2011 Zápis-02-2011 Zápis-03-2011 Zápis-04-2011 Zápis-05-2011 
Zápis-06-2011
Zápis-07-2011 Zapis-c-8-2011 

2010

Zápis-01-2010 Zápis-02-2010 Zápis-03-2010 Zápis-04-2010 Zápis-05-2010
Zápis-06-2010 Zápis-07-2010 Zápis-08-2010 Zápis-09-2010 Zápis-10-2010
Zápis-11-2010

Zápis-kk-02-2010 Zápis-kk-03-2010

2009

Zapis-01-2009 Zapis-02-2009 Zapis-03-2009 Zapis-04-2009 Zapis-05-2009
Zapis-06-2009
Zapis-07-2009 Zapis-08-2009 Zapis-09-2009 Zapis-10-2009
Zapis-11-2009
Zapis-12-2009 Zapis-kk-01-2009

2008

Zapis-07-2008 Zapis-08-2008 Zapis-10-2008

Zápisy ze Shromáždění Společenství

2023

Shromáždění nebylo usnášeníschopné (účast 41% hlasů)

Zapis-ze-shromazdeni-2023  Zprava-vyboru-2023  Harmonogram-oprav-2023

2022

Shromáždění SVJ se v tomto kalendářním roce nekonalo z důvodu probíhající pandemie nemoci COVID-19. Váda ČR rozhodla o nouzovém stavu a současně zakázala shromažďování osob.

2021

Shromáždění SVJ se v tomto kalendářním roce nekonalo z důvodu probíhající pandemie nemoci COVID-19. Váda ČR rozhodla o nouzovém stavu a současně zakázala shromažďování osob.

2020

Shromáždění SVJ se v tomto kalendářním roce nekonalo z důvodu probíhající pandemie nemoci COVID-19. Váda ČR rozhodla o nouzovém stavu a současně zakázala shromažďování osob.

2019

Zapis ze Shromáždění 2019    Pozvánka na Shromáždění    Plan oprav a valorizace mezd       Kandidati_do_voleb  

 Zpráva výboru o činnosti a hospodaření

2018

Shomáždění nebylo usnášeníschopné

Zapis ze Shromazdeni 2018     Pozvanka_Shromazdeni_2018      Zpráva o činnosti a hospodařeni    Zpráva kontrolorů 

2017

Zapis_z_11. schuze Shromazdeni 2017

Vysledek hlasovani na Shromáždění v 11/2017

2016

Zpráva o činnosti výboru

Zápis_ze_Shromáždění_30.11.2016

Shromáždění nebylo usnášeníschopné (účast 43% hlasů)

Pravidla pro investice

Pozvánka_na Shromáždění_2016  

2015

Priloha-c-7-presencni-listiny  

Priloha-c-6-plan_investic_2016_pravidla_oprav_a_investic   

Priloha-c-5-zprava_kk_spd_habarticka_za_rok_2014

Priloha-c-4-zprava-o-cinnosti-vyboru  

Priloha-c-3-stanovy-predlozene-ke-schvaleni-vc-uvedeni-zmen

Priloha-c-1-pozvanka_shromazdeni_2015-spd_habarticka  

Priloha-c-2-stanovy-predane-vlastnikum-k-pripominkam 

 Zapis_ze_shromazdeni_spd_habarticka_2015- 

2014

Zapis_ze_Shromazdeni_SPD_Habarticka_2014

Priloha-č. 1-pozvanka-Shromazdeni 2014-SPD Habarticka, plán investic

Priloha_č. 2_-_zprava_Vyboru_SPD_Habarticka_za_rok_2013

Priloha_č. 3_-_zprava_KK_SPD_Habarticka_za_rok_2013

2013  

Zápis_ze_Shromážděni_SPD_Habarticka_2013

Přílohy:

Informace k Shromažděni 2013

Priloha 1-pozvanka_Shromažděni_2013

Priloha 3-zprava_KK_SPD_Habarticka_za_rok_2012

Priloha 4-navrh_KK na usneseni_

2012

Zápis ze_shromáždění 2012 

Přílohy:
Příloha 1 Pozvánka 
Příloha 2 Zpráva o činnosti výboru 
Příloha 3 Výroční zpráva o hospodaření 
Příloha 4 Zpráva Kontrolní komise 
Příloha 5 Plán investic 
Příloha 6 Výsledovka

Vysledovka12   
Vyu_2012_naklady_dum
Porovnaninakladunadum  
Vyu_2012_FO  Vynosy_vlastniku_2012_dum

2011

(Shromáždění vlastníků nebylo usnášeníschopné, hlasování bylo pouze orientační)

Zápis ze shromáždění 2011 

Přílohy:
Příloha 1 Pozvánka
Příloha 2 Výročni_zpráva_o_hodpodařeni 
Příloha_3 Zpráva_o_činnosti_výboru
Příloha_4 Zpráva_Kontrolní komise
Příloha_5 Plán_investic 
Příloha_6 Rozpočet_SPD
Příloha_7 Zpráva_o činnosti správce FPS
Příloha_8 Účetní rozvaha 
Příloha_9 Schvaleni_účetní uzávěrky
Priloha_10 Výsledovka_účetnictví

2010

Zapis ze shromáždění 2010

Přílohy:
Příloha 1 Pozvánka na shromáždění
Příloha 2 Zpráva o činnosti výboru
Příloha 3 Výrocní zpráva o hospodaření
Příloha 4 Porovnání hospodaření 2008 a 2009
Příloha 4 Zpráva Kontolní komise
Příloha 5 Rozpočet
Příloha 6 Plán investic
Příloha 7 Zpráva o činnosti spravce FPS
Příloha 8 Návrh na změnu stanov a domovního řadu
Příloha 9 Přehled o hlasování shromáždění 2010
Příloha 10 Výsledovka 

2009

Zápis ze shromáždění 2009

Přílohy:
Příloha 2 Zpráva o činnosti
Příloha 3 Zpráva o hospodaření
Příloha 4 Zpráva o vymáhání úroků
Příloha 5 Zpráva kontrolní komise
Příloha 6 Srovnaní hospodaření v letech 2006-2008
Příloha 7 Rozpočet
Příloha 8-9 Zpráva o investicích a plnění plánu investic pro nasledujicí období
Příloha 10 Zpráva o pronájmu nebytových prostor
Příloha 11 Zpráva o stavu výtahů a stavu úprav v bytech
Příloha 12 Zpráva o činnosti spravce FPS
Příloha 13 Návrh změn stanov
Příloha 14 Usnesení shromáždění
Příloha 15 Přehled o hlasování shromáždění
Příloha 16 Pozvánka na shromáždění
Příloha 17 Výsledovka
Příloha 18 Podklad k hlasování