O Společenství

Nejvyšším orgánem Společenství vlatníků domu Habartická č.p. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, Praha 9 - Střížkov (dále jen "Společenství") je Shromáždění, kde členové uplatňují svá práva vyplývající z členství, včetně kontroly činnosti Společenství a jeho orgánů.

Výbor je statutárním a výkonným orgánem Společenství. Za Výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

Kontrolním orgánem Společenství jsou Kontroloři, kteří jsou oprávněni kontrolovat činnost Společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost Společenství nebo jeho orgánů.

Výbor svolává Shromáždění vlastníků domu nejméně jednou za kalendářní rok.

Výbor Společenství

Výbor je statutárním a výkonným orgánem Společenství. Je pětičlenný.

Předseda Výboru:

  • Bc. Martin Henych

Místopředseda Výboru:

  • Jiří Kříž

Členové Výboru:

  • Ing. Andrea Zíková (nezvolený člen)
  • Vlastimil Švec (nezvolený člen)
  • Libuše Seidlová

Kontroloři

Kontrolním orgánem Společenství je orgán Kontroloři, který je oprávněn kontrolovat činnost Společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost Společenství nebo jeho orgánů. Je dvoučlenný.

Členové kontrolního orgánu Kontroloři:

  • Mgr. Kateřina Francová (nezvolený člen)