Základní dokumenty Společenství

V této složce naleznete k prohlédnutí základní dokumenty Společenství pro dům Habartická 496-503. Praha 9 a některé další dokumenty či informace SPD. Originály všech podepsaných dokumentů jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři SVJ.

Stanovy Společenství

Pravidla pro zadavani investic     Pravidla pro upominani dluzniku 

Stanovy

Stanovy upravené dle NOZ byly schváleny členy Společenství na schůzi Shromáždění dne 3.11.2015

 

Prohlášení vlastníka budovy

Domovní řád SPD

Domovní řad Společenství pro dům Habartická 496-503. Praha 9

Domovní řád byl schválen na 1. schůzi Shromáždění vlastníků Společenství pro dům Habartická 496-503. Praha 9 dne 23.5.2007 a tímto dnem nabyl účinnosti. Doplnění domovního řádu o bod d) čl.5 bylo schváleno na 4. schůzi Shromáždění vlastníků dne 29. 4. 2010 a tímto dnem nabylo doplnění domovního řádu účinnosti.

Zápisy ze schůze Výboru a Kontrolorů

• 2020

Zapis č.1 2020      Zapis č. 2 2020

 2019

Zapis č.7a 8-2019   Zapis č. 6-2019    Zapis-č.5-2019_2  Zapis-č.4-2019  Zapis-č.3-2019    Zapis-č.2-2019    Zapis_č.1-_2019

• 2018

Zapisc-8-2018  Zapisc-7-2018  Zapisc-6-2018  Zapisc-5-2018  Zapisc-4-2018   Zapis-3-2018  Zapis-2-2018  Zapis 1-2018 

• 2017

Zapisc-5-2017 4-2017   Zapisc-2-3-2017  Zapis č.1-2017  

 • 2016

Zapis č.5-2016  Zapis č.4-2016   Zapis č.3-2016    Zapis č.1 a 2-2016 

 

 • 2015

Zapis č.5a6-2015_   Zapis č.4-2015   FO-2014   Zapis 03-2015      Zapis 02   Zapis 01-2015   

• 2014

Zapis 01-2014_ Zapis-02-2014   Zapis-03-2014  Zapis-04-2014  Zapis-5-2014 Zapis 06-2014
·2013

Zápis 01-2013   Zápis 02-2013  Zapis-c-3-2013   Zapis-c-4-2013   Zapis-c-5-2013

  • 2012   

Zápis 01-2012  Zápis 02-2012  Zápis 03-2012  Zápis 04-2012  Zápis 05-2012 
Zápis 06-2012  Zápis 07-2012  Zápis 08-2012  Zápis 09-2012  Zápis 10-2012

  • 2011

Zápis-01-2011 Zápis-02-2011 Zápis-03-2011 Zápis-04-2011 Zápis-05-2011 
Zápis-06-2011
Zápis-07-2011 Zapis-c-8-2011

  • 2010

Zápis-01-2010 Zápis-02-2010 Zápis-03-2010 Zápis-04-2010 Zápis-05-2010
Zápis-06-2010 Zápis-07-2010 Zápis-08-2010 Zápis-09-2010 Zápis-10-2010
Zápis-11-2010

Zápis-kk-02-2010 Zápis-kk-03-2010

  • 2009

Zapis-01-2009 Zapis-02-2009 Zapis-03-2009 Zapis-04-2009 Zapis-05-2009
Zapis-06-2009
Zapis-07-2009 Zapis-08-2009 Zapis-09-2009 Zapis-10-2009
Zapis-11-2009
Zapis-12-2009 Zapis-kk-01-2009

  • 2008

Zapis-07-2008 Zapis-08-2008 Zapis-10-2008

Zápisy ze Shromáždění Společenství

 • 2019

Zapis ze Shromáždění 2019    Pozvánka na Shromáždění    Plan oprav a valorizace mezd       Kandidati_do_voleb  

 Zpráva výboru o činnosti a hospodaření

• 2018

Shomáždění nebylo usnášeníschopné

Zapis ze Shromazdeni 2018     Pozvanka_Shromazdeni_2018      Zpráva o činnosti a hospodařeni    Zpráva kontrolorů 

• 2017

Zapis_z_11. schuze Shromazdeni 2017

Vysledek hlasovani na Shromáždění v 11/2017

• 2016

Zpráva o činnosti výboru

Zápis_ze_Shromáždění_30.11.2016

Shromáždění nebylo usnášeníschopné (účast 43% hlasů)

Pravidla pro investice

Pozvánka_na Shromáždění_2016  

 

• 2015

Priloha-c-7-presencni-listiny  

Priloha-c-6-plan_investic_2016_pravidla_oprav_a_investic   

Priloha-c-5-zprava_kk_spd_habarticka_za_rok_2014

Priloha-c-4-zprava-o-cinnosti-vyboru  

Priloha-c-3-stanovy-predlozene-ke-schvaleni-vc-uvedeni-zmen

Priloha-c-1-pozvanka_shromazdeni_2015-spd_habarticka  

Priloha-c-2-stanovy-predane-vlastnikum-k-pripominkam 

 Zapis_ze_shromazdeni_spd_habarticka_2015- 

• 2014 

Zapis_ze_Shromazdeni_SPD_Habarticka_2014

Priloha-č. 1-pozvanka-Shromazdeni 2014-SPD Habarticka, plán investic

Priloha_č. 2_-_zprava_Vyboru_SPD_Habarticka_za_rok_2013

Priloha_č. 3_-_zprava_KK_SPD_Habarticka_za_rok_2013

  • 2013  

Zápis_ze_Shromážděni_SPD_Habarticka_2013

Přílohy:

Informace k Shromažděni 2013

Priloha 1-pozvanka_Shromažděni_2013

Priloha 3-zprava_KK_SPD_Habarticka_za_rok_2012

Priloha 4-navrh_KK na usneseni_

  • 2012

Zápis ze_shromáždění 2012 

Přílohy:
Příloha 1 Pozvánka 
Příloha 2 Zpráva o činnosti výboru 
Příloha 3 Výroční zpráva o hospodaření 
Příloha 4 Zpráva Kontrolní komise 
Příloha 5 Plán investic 
Příloha 6 Výsledovka

Vysledovka12   
Vyu_2012_naklady_dum
Porovnaninakladunadum  
Vyu_2012_FO  Vynosy_vlastniku_2012_dum

  • 2011

(Shromáždění vlastníků nebylo usnášeníschopné, hlasování bylo pouze orientační)

Zápis ze shromáždění 2011 

Přílohy:
Příloha 1 Pozvánka
Příloha 2 Výročni_zpráva_o_hodpodařeni 
Příloha_3 Zpráva_o_činnosti_výboru
Příloha_4 Zpráva_Kontrolní komise
Příloha_5 Plán_investic 
Příloha_6 Rozpočet_SPD
Příloha_7 Zpráva_o činnosti správce FPS
Příloha_8 Účetní rozvaha 
Příloha_9 Schvaleni_účetní uzávěrky
Priloha_10 Výsledovka_účetnictví

  • 2010

Zapis ze shromáždění 2010

Přílohy:
Příloha 1 Pozvánka na shromáždění
Příloha 2 Zpráva o činnosti výboru
Příloha 3 Výrocní zpráva o hospodaření
Příloha 4 Porovnání hospodaření 2008 a 2009
Příloha 4 Zpráva Kontolní komise
Příloha 5 Rozpočet
Příloha 6 Plán investic
Příloha 7 Zpráva o činnosti spravce FPS
Příloha 8 Návrh na změnu stanov a domovního řadu
Příloha 9 Přehled o hlasování shromáždění 2010
Příloha 10 Výsledovka 

  • 2009

Zápis ze shromáždění 2009

Přílohy:
Příloha 2 Zpráva o činnosti
Příloha 3 Zpráva o hospodaření
Příloha 4 Zpráva o vymáhání úroků
Příloha 5 Zpráva kontrolní komise
Příloha 6 Srovnaní hospodaření v letech 2006-2008
Příloha 7 Rozpočet
Příloha 8-9 Zpráva o investicích a plnění plánu investic pro nasledujicí období
Příloha 10 Zpráva o pronájmu nebytových prostor
Příloha 11 Zpráva o stavu výtahů a stavu úprav v bytech
Příloha 12 Zpráva o činnosti spravce FPS
Příloha 13 Návrh změn stanov
Příloha 14 Usnesení shromáždění
Příloha 15 Přehled o hlasování shromáždění
Příloha 16 Pozvánka na shromáždění
Příloha 17 Výsledovka
Příloha 18 Podklad k hlasování